Koulutukset

Uutta kasvua -koulutukset tarjoavat kovan ammatillisen osaamisen rinnalle kaikilla toimialoilla tätä nykyä tarvittavia muuttuvan työelämän taitoja. Tutustu koulutuksiin ja aloita uusi kasvu!

Kurssitarjonta

Itsensä johtaminen – Keskeytyksistä keskittymiseen 25.2 ja 11.3.2022

UEF

Keskimäärin keskeytykset vievät 20–30 % toimihenkilön työpäivästä. Ja suurin osa on itse aiheutettuja. Niitä kannattaa siis vähentää. Mutta kuinka?

Itsensä johtaminen – Ajankäyttö ja tehokas toiminta 1. ja 15.2.2022

UEF

Työ on muuttunut merkittävästi etätyön ja digitalisaation myötä, mutta suurin osa työtavoistamme johtaa viime vuosikymmenille. Tarvitsemme siis entistä parempia tapoja johtaa itseämme.

Optimaalisen tietotyön menetelmät – resilienssi

UEF

Resilienssi on muutosjoustavuutta ja kykyä ponnahtaa takaisin vastoinkäymisen jälkeen. Sitä vahvistaa taidot, jotka myös tukevat optimaalista toimintakykyä. Nämä taidot on opittavissa.

Työhyvinvoinnin johtaminen 13.-14.1.2022

UEF

Haluatko olla edelläkävijä ja vastata tulevaisuuden tarpeisiin – luoda hyvinvoivia työyhteisöjä, onnistumisia edistävää kulttuuria ja kilpailuetua.

Korkeakouludiplomi: Uudistava johtajuus

Savonia

Uudistava johtajuus -korkeakouludiplomin suorittaminen sopii osaksi ammatillista täydennyskoulutusta. Siitä on hyötyä esimies- ja johtotehtävissä toimiville tai niihin tehtäviin aikoville. Koulutus sopii myös kaikille työyhteisön ja organisaation kehittämisestä sekä oman työnsä ja itsensä kehittämisestä kiinnostuneille. Koulutuksessa ei ole pohjatieto- tai osaamisvaatimuksia.

Stressi ja 18 menetelmää 18.1.2022 ja 1.2.2022

UEF

Jos tahdot kokeilla ja harjoitella erilaisia menetelmiä haitallisen stressin taltuttamiseksi, niin tämä koulutus on Sinulle.

Esimies- ja johtamistaidot arjen työssä -valmennus

Karelia

Millaisia arjen haasteita kohtaat esimiestyössäsi ja miten ne voitaisiin ratkaista yhdessä? Miten hiljainen tieto saadaan koko työyhteisön voimavaraksi? Valmennuksessa tuetaan esimiehiä heidän esimies- ja asiantuntijaroolissaan, jonka myötä johtamistaidot paranevat ja he rohkenevat uudistaa johtamiskäytänteitään – työhyvinvointi lisääntyy ja työn organisointi paranee. Esimiehenä saat valmiuksia hallita paremmin esimiestyön ja johtamisen arjen haasteita ja saat työkaluja työyhteisön ja oman toiminnan tehostamiseen.

Onnistunut rekrytointi ja sujuva startti -valmennus

Karelia

Kehitä yrityksen tai yhteisön rekrytointi- ja perehdytysosaaminen vastaamaan tämän päivän vaatimuksiin. Ota haltuun uuden mallit osaavan työvoiman rekrytoimiseen! Käytännönläheisessä valmennuksessa saat perustiedot ja -taidot henkilöstön rekrytoinnin, perehdytyksen ja osaamisen kehittämisen toteuttamisesta yrityksessäsi. Valmennuksen aikana sinun on myös mahdollista laatia rekrytointi- ja perehdytyssuunnitelma yrityksesi henkilöstölle Karelia- ammattikorkeakoulun asiantuntijoiden tuella.

Tuunaa työsi – tuloksekkaampaa ajankäyttöä ja stressin hallintaa

Karelia

Muutokset, kiire ja keskeytykset työssä lisäävät työpäiviin kuormitusta ja stressiä. Miten voisimme vaikuttaa enemmän työmme tuloksiin ja stressata vähemmän? Valmennuksessa perehdyt stressiin ja sen vaikutuksiin, kartoitat aika- ja energiasyöpöt omassa työssäsi, löydät konkreettisia keinoja työajan tuloksekkaampaan käyttöön sekä tutustut stressinhallinnan ja palautumisen keinoihin. Ennen kaikkea – tiedostat omat vaikutusmahdollisuutesi tehdä työstäsi mielekkäämpää ja vähemmän stressaavaa. Tässä valmennuksessa saat mahdollisuuden ravistella rutiineja ja tuunata työsi itsellesi mielekkäämmäksi!